Thursday, 25 October, 2018 05:05:34 PM


| MALAYSIAN EDUCATION | CHINESE INDEPENDENT SCHOOLS | Primary Schools in Tawau | Secondary Schools |

斗湖培育小學

 SRJK Phui Yuk, Tawau

Peti Surat 328,
91007 Tawau, Sabah
Tel: 089-74 9970


| MAIN | PHUI YUK SCHOOL GARDEN |


VISI  SEKOLAH

Usaha berterusan demi melahirkan generasi murid yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek menepati matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.


 SRJK Phui Yuk, Tawau


 SRJK Phui Yuk, Tawau
 SRJK Phui Yuk, Tawau SRJK Phui Yuk, Tawau SRJK Phui Yuk, Tawau

 SRJK Phui Yuk, TawauWeb
Analytics
SK